nl
 • en
Ben je op zoek naar een afsprakensysteem voor het "Winkelen op afspraak"? Klik dan hier.

Privacyverklaring

Privacy is voor ons vanzelfsprekend erg belangrijk. We respecteren de privacy van alle bezoekers en iedereen die in contact komt met Planzelf en beschermen die privacy actief. De verwerkingen van persoonsgegevens via Planzelf gebeurt in overeenstemming met de verplichtingen en eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming, (EU) 2016/679 (“AVG”) stelt. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we met persoonsgegevens omgaan.

Wat Planzelf is en wie het maakt

Planzelf is het online afsprakensysteem dat wordt aangeboden en ontwikkeld door n·nine. Via Planzelf kunnen consumenten bij aangesloten dienstverleners zelf een afspraak maken. Dienstverleners zijn klanten van n·nine en zijn bijvoorbeeld bedrijven, instellingen, verenigingen of organisaties zoals een Universiteit, een kapper of een hypotheekadviseur. Consumenten zijn de klanten van die dienstverleners.

Contactgegevens van n·nine

n·nine VOF
Sonny Rollinsstraat 286
3543GR Utrecht
Nederland

Telefoon: 088-PLANZELF
Website: www.nnine.nl
KvK nr.: 52489299

Wie er verantwoordelijk is voor de verwerking

Wie er verantwoordelijk is voor de verwerking is afhankelijk van de situatie. Als je als dienstverlener gebruikmaakt van Planzelf of je registreert om gebruik te maken van Planzelf, dan is n·nine de Verwerkingsverantwoordelijke voor die persoonsgegevens. Als je als consument een afspraak maakt via Planzelf, of als je als gebruiker (bijvoorbeeld een medewerker van de dienstverlener) van (de beheermodule van) Planzelf gebruikmaakt, dan is de dienstverlener (de klant van n·nine) de Verwerkingsverantwoordelijke, en is n·nine de Verwerker.

Persoonsgegevens die wij verwerken

n·nine verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Als je als dienstverlener gebruikmaakt van Planzelf of je registreert om gebruik te maken van Planzelf, dan worden de volgende persoonsgegevens verwerkt van (de contactpersonen van) de dienstverlener:

 • Inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord, alleen als er geen gebruik gemaakt wordt van Single Sign On door de dienstverlener);
 • Naam van de dienstverlener;
 • Adresgegevens van de dienstverlener;
 • Voor- en achternamen van een of meer contactpersonen;
 • E-mailadressen van een of meer contactpersonen;
 • Telefoonnummers van een of meer contactpersonen;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief doorgeeft, bijvoorbeeld door een profiel aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Als je als gebruiker (bijvoorbeeld een medewerker van de dienstverlener) van (de beheermodule van) Planzelf gebruikmaakt, dan worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord);
 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief doorgeeft, bijvoorbeeld door een profiel aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Als je als consument een afspraak maakt via Planzelf, dan worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief doorgeeft, bijvoorbeeld door een profiel aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Als de dienstverlener ervoor kiest, dan kunnen consumenten verplicht zijn om ook inloggegevens door te geven. In dat geval verwerken we ook voor consumenten inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord).

Sommige dienstverleners kunnen om extra informatie vragen, zodat ze zich beter kunnen voorbereiden op de afspraak. Die persoonsgegevens zijn niet verplicht en verwerken we dus alleen als je die actief aan ons doorgeeft.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Planzelf heeft niet de intentie om bijzondere persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG te verwerken. We verzoeken je dan ook om geen bijzondere persoonsgegevens door te geven aan Planzelf. Als je er van overtuigd bent dat wij toch bijzondere persoonsgegevens hebben verwerkt, neem dan contact met ons op via info@planzelf.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Planzelf heeft ook niet de intentie om gegevens te verwerken van personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een gebruiker of bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verwerkt worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verwerkt over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@planzelf.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is voor onze dienstverlening. We verwerken de persoonsgegevens specifiek voor de volgende doeleinden.

Als je als dienstverlener gebruikmaakt van Planzelf of je registreert om gebruik te maken van Planzelf, dan worden de persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor het kunnen identificeren, authenticeren en autoriseren van de bezoeker of gebruiker;
 • Voor het aanmaken van een account;
 • Voor het kunnen stellen en beantwoorden van vragen;
 • Voor het kunnen toesturen van informatie over (wijzigingen in) Planzelf;
 • Voor het kunnen toesturen van facturen en het kunnen verwerken van betalingen;
 • Voor de beveiliging, controle en preventie van misbruik en oneigenlijk gebruik, en het voorkomen van inconsistentie en onbetrouwbaarheid in de verwerkte persoonsgegevens;
 • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Als je als gebruiker (bijvoorbeeld een medewerker van de dienstverlener) van (de beheermodule van) Planzelf gebruikmaakt, dan worden de persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor het kunnen identificeren, authenticeren en autoriseren van de bezoeker of gebruiker;
 • Voor het (eventueel) kunnen aanbieden van afspraken aan consumenten;
 • Voor het kunnen uitlezen van de beschikbaarheid van de medewerker;
 • Voor het kunnen plaatsen van afspraken in de agenda van de medewerker;
 • Voor de beveiliging, controle en preventie van misbruik en oneigenlijk gebruik, en het voorkomen van inconsistentie en onbetrouwbaarheid in de verwerkte persoonsgegevens;
 • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Omdat we daartoe opdracht hebben gekregen van de dienstverlener (de Verwerkingsverantwoordelijke).

Als je als consument een afspraak maakt via Planzelf, dan worden de persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor het kunnen identificeren, authenticeren en autoriseren van de bezoeker of gebruiker;
 • Voor het plaatsen van de afspraak in de agenda van de (medewerker van de) dienstverlener;
 • Voor het herinneren aan de afspraak via e-mail of SMS;
 • Voor het kunnen wijzigen en/of annuleren van de afspraak;
 • Voor de beveiliging, controle en preventie van misbruik en oneigenlijk gebruik, en het voorkomen van inconsistentie en onbetrouwbaarheid in de verwerkte persoonsgegevens;
 • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Omdat we daartoe opdracht hebben gekregen van de dienstverlener (de Verwerkingsverantwoordelijke).

Geautomatiseerde besluitvorming

n·nine neemt in sommige gevallen aan de hand van persoonsgegevens een geautomatiseerde beslissing. Wanneer een een klant (een dienstverlener) een factuur niet op tijd betaalt, dan zullen we die klant automatisch enkele waarschuwingen toesturen. Als er daarna nog steeds niets wordt ondernomen, dan zullen we de diensten die deze klant bij ons afneemt automatisch blokkeren. Als ook dit niet helpt, dan zullen we een incassobureau inschakelen voordat er automatisch diensten worden opgezegd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

n·nine bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens zijn verzameld en er geen wettelijke verplichtingen zijn om de persoonsgegevens te bewaren, dan worden die persoonsgegevens in ieder geval na drie maanden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

n·nine deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dat nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening, of als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst met de dienstverlener, of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Deze derden kunnen zich buiten de EU of buiten de EER bevinden. Met derden die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. n·nine blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Als we jouw persoonsgegevens aan andere derden verstrekken, dan doen we dit alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Hieronder vindt u een overzicht van derden waarmee wij persoonsgegevens delen:

Naam derde: TransIP
Jurisdictie: Nederland
Doel verwerking: We gebruiken TransIP voor het hosten van onze applicaties en websites en dit is ook waar we onze domeinnamen hebben geregistreerd. Ook komen e-mails die je stuurt naar @planzelf.nl e-mailadressen hier binnen.
Naam derde: Antagonist
Jurisdictie: Nederland
Doel verwerking: We gebruiken Antagonist voor het hosten van de nnine.nl website en dit is ook waar e-mails die je stuurt naar @nnine.nl e-mailadressen binnenkomen.
Naam derde: Rollbar
Jurisdictie: Verenigde Staten
Doel verwerking: We gebruiken Rollbar om eventuele fouten die plaatsvinden te kunnen analyseren. In principe worden hier geen persoonsgegevens naartoe gestuurd, maar voor het geval dat hebben we toch een verwerkersovereenkomst afgesloten.
Extra maatregelen: Rollbar is gecertificeerd voor het EU – U.S. Privacy Shield.
Naam derde: Moneybird
Vestigingsland: Nederland
Doel verwerking: In Moneybird verwerken we contactgegevens zoals de voor- en achternaam, het adres, het e-mailadres en het telefoonnummer van sommige van onze klanten en/of hun contactpersonen om facturen op te kunnen sturen en voor onze boekhouding.
Naam derde: Google LLC
Vestigingsland: Verenigde Staten
Doel verwerking: We gebruiken de Google Suite voor o.a. e-mail en opslag.
Extra maatregelen: Google LLC is gecertificeerd voor het EU – U.S. Privacy Shield.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan onze website automatisch op jouw computer, mobiele telefoon, tablet of een ander apparaat worden geplaatst. Afhankelijk van het doel zijn er verschillende soorten cookies. Wij maken gebruik van functionele cookies en sessie cookies, die zorgen voor een goede werking van onze websites. Dit soort cookies plaatsen we altijd. Als we andere soorten cookies (zoals tracking cookies) plaatsen, dan informeren we je daar altijd eerst over en informeren we je ook hoe je deze uit kunt zetten.

Google reCAPTCHA

Op onze site gebruiken we de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google). Deze service gebruiken we om te controleren of een aanmelding of een bericht dat verstuurd wordt via onze website afkomstig is van een persoon en niet van zogenoemde ‘spam bots’. Het IP adres van een bezoeker (en mogelijk ook andere gegevens) worden hierbij verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. Google verwerkt de inhoud van een bericht dat hiervoor wordt verstuurd. In de landen die deel uitmaken van de EU en andere staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied wordt hierbij het IP adres afgekort en daardoor anoniem gemaakt. In bepaalde uitzonderingsgevallen wordt een IP adres in zijn geheel doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en wordt het daar afgekort.

Google gebruikt deze gegevens namens de bezitter van deze website om jouw gebruik van onze website te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft wordt niet met andere data van Google samengevoegd. Google’s regels voor gegevensbescherming zijn op het verzamelen van deze gegevens van toepassing.

Voor meer informatie over over Google’s privacybeleid kun je terecht op deze pagina: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/. Als je via onze website een aanmelding of een bericht verstuurt, dan maak je gebruik van Google reCAPTCHA. Door gebruik te maken van reCAPTCHA ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door n·nine en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@planzelf.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

n·nine wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

n·nine neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@planzelf.nl.

Wijzigingen in de privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Daarom adviseren we je om de privacyverklaring af en toe te raadplegen om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Bij grote wijzigingen informeren we je via onze website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 21 december 2018.